Giá cá tra cao 'chót vót' ngay đầu năm

Giá cá tra cao 'chót vót' ngay đầu năm

Những ngày đầu năm 2019, chúng tôi xuống các hộ nuôi cá tra hỏi năm nay làm ăn thế nào, tất cả những người nuôi cá tra đều cười khà không giấu được niềm vui vừa trúng mùa còn...