Doanh nghiệp Hoa Kỳ cần tìm nhà cung cấp thép ống, thép tấm

.

Thương vụ Việt Nam tại Hoa Kỳ

Địa chỉ: 1730 M St., NW. Suite 501. Washington, D.C. 20036 USA

Điện thoại: (01) 2022859339

Email: [email protected]

Fax: (01) 2024639439”

Nguồn: Vietnamexport.com

Nguồn: vinanet.vn